Fotovoltaika

Fotovoltaika

Fotovoltaika trutnov - klíč k výrobě solární energie

Fotovoltaika je obor zabývající se přímou metodou přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Využívá fotoelektrického jevu na polovodičových diodách, které se sestavují ve fotovoltaické panely. Samotné články jsou dvojího typu – tenkovrstvé a krystalické. Zejména díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje, do kterých energie získávaná ze slunce bezpochyby patří, a dotacím, se výroba fotovoltaických panelů, nejenom v zahraničí, ale i u nás, značně zdokonalila.

Fotovoltaika trutnov a její výhody

  • Obnovitelný zdroj: Na zemský povrch dopadá takové množství sluneční energie, že dokáže současnou spotřebu pokrýt až šest set krát. Solární energie má navíc nejvyšší hustotu výkonu ze všech známých obnovitelných zdrojů.
  • Snížení nákladů: Pokud se rozhodnete zainvestovat a pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, počáteční vklad se může zdát vyšší, ale provozní náklady jsou nízké a vy už nebudete muset platit za elektřinu komerčním společnostem.
  • Šetrné k životnímu prostředí: Fotovoltaický systém během výroby energie neznečišťuje životní prostředí, i jeho likvidace se dá dobře udržet pod kontrolou díky metodám ničení elektroodpadu.

K čemu všemu jde fotovoltaika trutnov využít?

Primárně využíváme solární systémy k výrobě elektrické energie, která zásobuje náš dům. Solární panely ale můžete umístit i na chatu či chalupu. Velká výhoda je to zejména v místech, kam není možné přivést klasickou distribuční síť, tedy ve vysokohorských oblastech nebo v zahrádkářských koloniích. Sluneční energii můžete využít i pro solární ohřev vody, a to nejen té užitkové, ale i v bazénech, a tím prodloužíte svou koupací sezónu i o několik týdnů. I tepelné čerpadlo využívá pro svůj provoz z velké části obnovitelné zdroje.


Hybridní a ostrovní systémy

Fotovoltaické elektrárny bychom mohli rozdělit na dva základní typy, podle toho, na jakém principu fungují. Ostrovní systémy jsou zcela nezávislé a pro svůj provoz nepotřebují klasickou distribuční síť. Oproti tomu hybridní elektrárny sice pracují v ostrovním systému, ale dům má zároveň ponechánu možnost připojit se k distribuční síti a čerpat z ní elektrickou energii v případě, že výroba fotovoltaického systému nedokáže pokrýt vaši aktuální spotřebu. Fotovoltaika trutnov se vyplatí i z důvodu získání dotací od státu na pořízení solárních systémů.


Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek