Fotovoltaika

Fotovoltaika

Obnovitelné zdroje jsou v kurzu

V poslední době je moderní využívat obnovitelné zdroje energií, které jsou pro všechny zdarma a snadno dostupné. To znamená, že je můžete čerpat ze slunce, vody nebo větru, a přeměňovat tuto energii na energii elektrickou. Neobnovitelné zdroje (tedy ty, které se samy neobnovují) totiž pomalu a jistě docházejí a můžeme se brzy dočkat toho, že nebudeme mít co čerpat.

Jaké obnovitelné zdroje známe

  • Sluneční (solární) energie: Nejrozšířenější zdroj, který se používá na přeměnu slunečního záření na elektrickou energii.
  • Větrná energie: Už v minulosti byl vítr používán na přeměnu v energii, například pro plachetnice nebo větrné mlýny.
  • Vodní energie: Nejčastěji se s ní pracuje ve vodních elektrárnách, kde je zachytávána z jakéhokoliv vodstva a přeměňována na elektřinu.
  • Biopaliva: Jsou získávána formou sloučenin uhlíku z živých organismů.
  • Geotermální energie: Je získávána přímo z nitra planety, konkrétně z horkého magmatu pod povrchem země. U nás se moc nevyužívá, avšak na Islandu, kde je silná vulkanická činnost, je geotermální energie základem pro vytváření elektřiny a tepla.
  • Energie přílivu: Při pohybu vodních mas můžeme využívat energii přílivu, v našich končinách však není dostupná.

Nejpoužívanější u nás

V České republice jsou nejoblíbenější obnovitelné zdroje sluneční energie a větrná energie. Určitě jste si sami všimli domů, které jsou obsypány fotovoltaickými panely nebo větrnými elektrárnami, jež jsou rozesety na polích či loukách.

Jak slunce využívat?

Pokud jste se rozhodli pro využívání slunce jako nejlepšího zdroje energie, měli byste znát všechny způsoby, kterými lze výsledku docílit. Ostrovní elektrárna, která je složena z fotovoltaických panelů, jež jsou zapojeny do regulátoru dobíjení, je jednou z možností. Slunce můžete však využít také pro solární ohřev, díky němuž budete mít neustále teplou vodu bez práce.


Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek