Fotovoltaika

Fotovoltaika

Jaké výhody má hybridní elektrárna?

S rostoucím rozvojem fotovoltaiky a stále větším zájmem veřejnosti o obnovitelné zdroje a využití solární energie dochází v tomto směru k velikým pokrokům. Například mnoho odborníků tvrdí, že hybridní elektrárna je poklad, který za pár let nebude chybět v žádné domácnosti.

Co je to hybridní elektrárna?

Za hybridní elektrárnu považujeme takový solární systém, který sice pracuje na principu klasické ostrovní elektrárny, což znamená, že pro svou funkci nepotřebuje zapojení do běžné distribuční sítě, ale dům má zároveň možnost distribuční síť využívat. Stručně řečeno, je to ostrovní elektrárna, která je zálohována z distribuční sítě. Tento systém může mít pro majitele hybridní elektrárny mnohé výhody.

Hybridní elektrárna a její hlavní výhody

Samotná hybridní elektrárna je od distribuční sítě oddělena galvanickým článkem. Díky tomuto systému sice zázračně nezbohatnete, protože neumožňuje vydělávat výrobou elektřiny a jejím následným prodejem. V tomto případě musí být elektrická energie spotřebována na místě. Na druhou stranu, právě tato fotovoltaická elektrárna nepotřebuje pro své zřízení povolení od Energetického regulačního úřadu. Elektřina z distribuční sítě v tomto slouží jako záložní zdroj pro případy, kdy není fotovoltaická elektrárna schopna vyrobit požadované množství energie. Pokud máte velkou spotřebu či jste zvyklí pracovat v noci, kdy fotovoltaika nevyrobí tolik energie, můžete přejít na odběr z klasické distribuční sítě od dodavatele. Protože z ní ale nebudete čerpat po celou dobu, vaše účty za energie se výrazně sníží.

Složení hybridní elektrárny

  • Solární panel: Jeden nebo více solárních panelů se umístí na střechu vašeho domu nebo garáže či přístřešku. Důležitá je instalace na vyvýšeném místě, odkud mohou nejlépe zachytávat sluneční záření a díky fotoelektrickému jevu jej mění na elektrickou energii, která dále putuje do akumulátoru.
  • Baterie a akumulátor: Solární akumulátor slouží jako pomyslná zásobárna vyrobené energie, odkud ji můžete čerpat, nejčastěji v noci, kdy slunce nesvítí na solární panely. Akumulátory jsou schopny v případě potřeby dobíjet i baterie, ze kterých můžete čerpat přebytečnou energii, jež jste nestihli spotřebovat.
  • Měnič napětí: Hybridní elektrárna obsahuje střídač, neboli měnič napětí a tím se odlišuje od klasické ostrovní elektrárny. Střídač umožňuje čerpání elektrické energie z distribuční sítě.Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek