Fotovoltaika

Fotovoltaika

Hybridní elektrárna – proč se pro ni rozhodnout?

V současné době, kdy je kladen velký důraz na ochranu planety, roste obliba využívání obnovitelných zdrojů. Mezi ně patří větrná energie, síla vodních toků, a hlavně solární energie. Tu může každý nejlépe využívat, obsadí-li jeho střechu hybridní elektrárna. Ta funguje na principu přeměny slunečního záření v elektrickou energii, pokud je však slunce málo, může přepnout ke standardnímu využívání elektřiny ze sítě.

Jak hybridní elektrárna přesně funguje?

Lithiové baterie se dobíjejí z fotovoltaických panelů během dne, kdy je dostatek slunečního záření. Solární panel současně vyrábí energii i pro okamžitou spotřebu, pokud však panely ani baterie nestačí vyrobit dostatek energie, ta je následně přijímána standardně ze sítě. Zpravidla je však elektřina čerpána převážně v noci, kdy nejsou panely ozářeny slunečním zářením. Baterie však působí také jako ochrana proti výpadku proudu, pokud tedy dojde k tzv. blackoutu, je automaticky přepnuto na záložní režim. Toto přepnutí je natolik rychlé, že udrží v běhu počítače či elektroniku a vy se nemusíte bát, že ztratíte jakoukoliv neuloženou práci.Jaké jiné elektrárny existují?

Doba jde natolik dopředu, že si dokonce můžete vybrat z několika různých typů elektráren, hybridní elektrárna tak není jedinou možností.

  • Síťová elektrárna: Je napojena do sítě, kam putují případné přebytky vyrobené elektřiny. Pokud ale dojde k výpadku elektrického proudu, nemůže sama pracovat, takže je poměrně nestabilní.
  • Ostrovní elektrárna: Pracuje sama i v případě výpadku elektrické energie, není totiž napojena do sítě.

Nad čím ještě popřemýšlet

Obnovitelné zdroje fungují na principu přeměny toho, co nám příroda dává zdarma, na energii, kterou potřebujeme. Elektřina do domácnosti tak není jedinou možností, jak slunce využívat, energií lze zařídit i solární ohřev vody, abyste už nikdy nemuseli platit za teplou vodu.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek